Mijn naam is Anja van Duijn.

Ik ben geboren in 1954 in Zandvoort en was lange tijdwerkzaam in de Thuiszorg als ziekenverzorgende.

Ik heb mijn opleiding tot pedicure gevolgd in Alkmaar en ben lid van de landelijke organisatie voetverzorging PROVOET.


Via deze organisatie volg ik regelmatig de nascholingsactiviteiten.

In november 2002 opende ik mijn praktijk.

Ik sta geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37104007.


Ketenzorg
In Noord-Kennemerland-Noord heeft HONK ketenzorg, contracten afgesloten voor de Diabetes klanten. Als de praktijkondersteunende van uw huisarts tijdens de controle besluit dat u onder de ketenzorg valt, kunt u een pedicure uitzoeken die is aangesloten bij HONK (ik dus).

De verzekering vergoed ALLEEN het Medisch gedeelte van de pedicure behandeling. U kunt dan ook van te voren in het gesprek aangeven of u alleen de Medisch noodzakelijke voetzorg wilt of de complete behandeling. Voor de complete behandeling wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze kunt u per pin of contant voldoen. Het restant wordt dan bij HONK ketenzorg gedeclareerd.

Zo houden we alles mooi onder controle.

Podotherapeut
Soms stuurt de podotherapeut dat u door voor behandeling. Indien dat gebeurd en u bent diabetespatient, gelden er dezelfde regels als bij de klanten welke onder de ketenzorg vallen. Het verschil zit nu alleen in het feit dat ik de overige kosten declareer bij de podotherapeut. Overigens geldt ook hier dat u kunt kiezen voor alleen het Medische gedeelte of de complete behandeling